Fes-te llegir!

Si t’agraden els llibres i les noves tecnologies, aquest és el teu concurs…

Amb motiu de Sant Jordi, l’EOI Barcelona Drassanes organitza el concurs Fes-te llegir amb l’objectiu de promoure la lectura en les llengües que s’ensenyen a l’Escola. Busquem alumnat de l’EOIBD que recomani un llibre a partir de la gravació d’un vídeo, d’una durada màxima de tres minuts, i aconsegueixi engrescar altres lectors.

Fes-te llegir!

 • Bases del concurs

 • Termini de presentació dels vídeos

  Fins al 23 d’abril de 2017

  Participants

  Qualsevol alumne/a de l’EOI Barcelona Drassanes

  Per participar-hi...

  Podeu fer-nos arribar un vídeo per correu electrònic a jalvarez@eoibd.cat, indicant a l'assumpte Fes-te Llegir - nom del participant, o lliurar-lo a consergeria de Direcció (1r pis), i emplenar el formulari de sota.

  Característiques dels vídeos

  Els vídeos han de/d’:
    · ser en la llengua d’estudi de l’alumnat
    · estar subtitulats en català o castellà (en cas que estiguin gravats en altres llengües)
    · tenir un únic autor
    · tenir una durada màxima de 3 minuts
    · ser inèdits
    · ser coherents amb els drets i les llibertats fonamentals, i han de respectar la dignitat de les persones i de les minories*
 • *Han de complir la normativa vigent i, per tant, no poden vulnerar els drets de tercers, especialment els de propietat intel·lectual, a l'honor, la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, els relatius a l'ús de les dades personals de tercers i a les obligacions derivades de l'ús de les noves tecnologies i de les comunicacions comercials.
 • Premis

  1r  premi

  1 passi Interrail Global Pass 2 cl. de 10 dies

  2n premi

  1 curs d’estiu de l’EOI Barcelona Drassanes

  3r premi

  1 val de llibres de 100 €
 • Difusió

  Els vídeos es podran veure a les pantalles informatives del centre i en els canals de comunicació digital de l’Escola Oficial d’Idiomes Barcelona Drassanes sota llicència Creative Commons «Reconeixement - No Comercial - Compartir igual».
 • Drets de propietat intel·lectual i imatge

  Les persones participants cedeixen expressament a l’Escola Oficial d’Idiomes Barcelona Drassanes, amb caràcter d'exclusiva, sense limitació temporal, és a dir, durant tot el termini de vigència dels drets d'autor, i per tot l'àmbit territorial universal, els drets d'explotació de la propietat intel·lectual de les propostes que s'hagin presentat en el concurs, de conformitat amb la vigent llei de propietat intel·lectual, inclosa la seva explotació a la xarxa d'Internet, amb finalitats promocionals de l’EOIBD. Aquests drets comprenen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, permanent o provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret de distribució; el dret de transformació, inclosa la traducció i adaptació o qualsevol altra modificació, i el dret de comunicació pública en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals i multimèdia, pel mitjà i canal que es considerin més convenients, incloses les plataformes en línia, webs corporatives i entorns 2.0.

  L’EOIBD es reserva el dret de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació dels vídeos presentats al concurs i la cessió es fa gratuïtament i amb exclusivitat per a tot el període que dura la protecció dels drets de la propietat intel·lectual. L’EOIBD es reserva el dret de publicar i difondre els vídeos creats pels concursants que consideri oportuns a través de les xarxes socials, dels mitjans de comunicació socials, dels mitjans de comunicació propis, així com en altres suports de difusió.
 • NomCognomsDNI, NIE o passaport 
 • Telèfon de contacteTelèfon de contacte 2 
 • LlenguaCursNom del docent 
 • TítolAutor/a 

 • Clàusula de protecció de dades personals: en compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades seran registrades en un fitxer automatitzat i que només seran usades per als fins d’aquesta sol.licitud. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició per escrit a: Consorci d'Educació de Barcelona, Pl. Urquinaona, 6, 08010 Barcelona.