Secretaria de cursos no oficials

Horari d'atenció al públic

Secretaria de cursos especials

Encarregada dels processos administratius de cursos d’estiu, monogràfics, B2+/C1+, per a joves, d’altres llengües, clubs de lectura, grups de conversa, de metodologia per al professorat…

Fins a nou avís, l’atenció al públic es farà de la següent manera:

• al telèfon 933 249 337: dimarts, de 10.00 a 14.00 h, i dijous, de 16.00 a 19.00 h.
• de forma telemàtica a través del correu electrònic cursosespecials.secretaria@eoibd.cat
• s’atendrà presencialment amb cita prèvia en aquells casos que així ho requereixin. Aquesta cita es pot demanar a  cursosespecials.secretaria@eoibd.cat El centre comunicarà a la persona sol·licitant via correu electrònic i/o telèfon el dia i hora concrets per a la seva atenció al centre.

Per a accedir al centre, l’interessat/da haurà de respectar les normes següents:

  • no podrà accedir-hi acompanyat/da (excepte pels menors d’edat que podran anar acompanyats d’un adult);
  • haurà d’entrar al centre amb la mascareta protectora individual posada preceptivament;
  • haurà de portar un bolígraf propi en cas d’haver de fer-ne ús,

S’atendrà a la planta baixa del centre i només es podrà fer ús dels espais indicats.