Secretaria de cursos oficials

Horari d'atenció al públic

Encarregada dels processos administratius dels cursos oficials (preinscripció, matrícula, tràmits: expedició de títols, certificats…).

L’atenció al públic es fa de la següent manera: