Secretaria de cursos oficials

Horari d'atenció al públic

Encarregada dels processos administratius dels cursos oficials (preinscripció, matrícula, tràmits: expedició de títols, certificats…).

L’atenció al públic es fa de la següent manera:

Per a accedir al centre, l’interessat/da haurà de respectar les normes següents:

    • no podrà accedir-hi acompanyat/da (excepte pels menors d’edat que podran anar acompanyats d’un adult);
    • haurà d’entrar al centre amb la mascareta protectora individual posada preceptivament;
    • haurà de portar un bolígraf propi en cas d’haver de fer-ne ús,

S’atendrà a la planta baixa del centre i només es podrà fer ús dels espais indicats.