Cursos d’estiu

Curs d'estiu 2020

NOTA: degut a la situació extraordinària actual, les inscripcions per als cursos d’estiu de 2020 (que, en alguns casos, havien de començar l’1 d’abril), es podran fer més endavant. Tan bon punt tinguem nova informació, la publicarem en aquest web.

Cursos adreçats a joves nascuts els anys 2004, 2005 i 2006

Nivells, durada i preu

Tots els cursos són de dilluns a divendres, de 10.00 a 14.00 h.

IdiomaNivellsDuradaPreu*
AnglèsPre-Intermediate
i Intermediate**
Del 29/06/20 al 10/07/20 (opció A)194,80 € + 8,00 € de material
Del 13/07/20 al 24/07/20 (opció B)194,80 € + 8,00 € de material
Del 29/06/20 al 24/07/20 (opció C)338,80 € + 15,00 € de material
FrancèsPreparació del BatxibacDel 29/06/20 al 10/07/20 194,80 € + 8,00 € de material

* Preus públics segons l’Ordre ENS/169/2012, de 14 de juny
** Si l’alumne creu que té un nivell inferior o superior a aquests, li recomanem que es matriculi dels cursos d’estiu generals.

Certificats

En acabar el curs, es donarà un certificat d’assistència, que no té cap validesa oficial. Es requereix una assistència del 80% per obtenir-lo.

Altres activitats

S’organitzaran, amb caràcter complementari, activitats culturals i lúdiques amb la finalitat d’oferir als alumnes coneixements de la cultura i vida dels països de la llengua que estudiïn.

Matrícula

A partir del 30/03/20, per internet clicant aquí.
Places limitades.

 • La matrícula es tancarà tan bon punt es cobreixin les places disponibles. A partir d’aquest moment només us podreu inscriure a la llista d’espera.
 • Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins al dia de l’inici de les classes.
 • Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb el Departament de Cursos Especials.
 • Quan s’acabin les places, els alumnes interessats es podran inscriure als altres cursos d’estiu regulars.

Documentació imprescindible per a la matrícula de tots els alumnes

És imprescindible adjuntar escanejada (en format  PDF o imatge, mida màxima de 2 MB),  en el moment de la matrícula, la documentació següent:

 • DNI/NIE o passaport
 • Documentació justificativa corresponent, en el cas de bonificació (50%) o exempció de pagament de la matrícula (només s’han de pagar 30,00 €)

Els pares o tutors haureu de signar les autoritzacions pertinents  i ens les haureu de fer arribar abans de l’inici del curs per correu electrònic a documentaciocursosespecials@eoibd.cat o de manera presencial en horari d’atenció al públic de la secretaria de cursos especials. La matrícula no es considerarà definitiva fins que no s’hagin rebut les autoritzacions signades.

Pagament

 • En el moment de la matrícula caldrà fer el pagament mitjançant targeta bancària.
 • L’Escola es reserva el dret d’anul·lar un curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.
 • Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.

Test de nivell

Un cop matriculats rebreu un correu electrònic amb la informació corresponent al test de nivell.

Comproveu la safata de correu brossa (spam) si veieu que no us ha arribat cap missatge de la Secretaria de Cursos Especials.

Informació addicional

 • Els cursos requereixen dedicació a casa per part de l’alumne.
 • Els cursos d’estiu de l’EOIBD no són equivalents als cursos regulars d’una durada mínima de 130 hores que hi tenen lloc al llarg d’un any acadèmic. La programació dels cursos de joves està adaptada a les necessitats d’aquest col·lectiu i, per tant, el certificat que s’hi obté no té el mateix valor que el dels cursos oficials: no garanteix la plaça ni eximeix de fer el test de nivell en cas de preinscriure’s als cursos ordinaris.
 • En cas d’exempció, si l’alumne no assisteix un mínim del 65% tindrà una penalització i no es podrà matricular gratuïtament a cap curs especial durant dos anys.

Horari d’atenció al públic

Nota:  Totes les informacions d’aquest fullet estan subjectes a possibles canvis.