Francès

2020/21

Durada

1r quadrimestre: del 19/10/20 al 29/01/21 (60 hores)
2n quadrimestre: del 22/02/21 al 28/05/21 (60 hores) – Nivell inicial (primera part)
del 01/03/21 al 04/06/21 (60 hores) – Nivell B2+

Horaris

Cursos en línia asincrònics

Matrícula

1r quadrimestre: a partir del 15/09/20
2n quadrimestre: a partir del 20/01/21

La matrícula es formalitza en línia (mitjançant targeta bancària) clicant aquí (curs inicial) o aquí (curs B2+).

  • Tan bon punt es cobreixin les places disponibles, només us podreu inscriure a la llista d’espera.
  • Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins al dia de l’inici de les classes.

Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb el Departament de Cursos Especials.

Documentació imprescindible per a la matrícula

És imprescindible adjuntar escanejada (en format  PDF o imatge, mida màxima de 2 MB), en el moment de la matrícula, la documentació següent:
 DNI/NIE
 acreditació del nivell de llengua, si escau
 Documentació justificativa corresponent, en el cas de bonificació (50%) o exempció de pagament de la matrícula (només s’han de pagar 30,00 €)

Pagament

En el moment de la matrícula caldrà fer el pagament mitjançant targeta bancària.

Preu

184,00 €

Programa

1r quadrimestre:
Nivell inicial (Pour la première fois… la francophonie)
Nivell B2+ (Mon carnet de voyage)

2n quadrimestre:
Nivell inicial (Pour la première fois… la francophonie)
Nivell inicial (Pour la première fois… la francophonie – segona part) – Anul·lat
Nivell B2+ (Mon carnet de voyage) – Anul·lat

Avaluació i certificació

• A principi de curs el professorat us comunicarà el sistema d’avaluació que aplicarà.
• En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix una assistència/participació del 80% per obtenir-lo.
Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquests cursos com a crèdit d’idiomes de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.
• Cursos pendents de ser reconegut com a activitat de formació permanent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Informació addicional

L’Escola es reserva el dret d’anul·lar un curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.
Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.
•  Aquests cursos estan pendents d’autorització.
En cas d’exempció, si l’alumne no assisteix un mínim del 65% tindrà una penalització i no es podrà matricular gratuïtament a cap curs especial durant dos anys.

Horari d’atenció al públic

Nota: Totes aquestes informacions estan subjectes a possibles canvis.