Àrab en línia

Durada

1r quadrimestre 2017-18

Nivell Bàsic I: Del 23/10/17 al 14/01/18 (40 hores més 20 hores de treball complementari obligatori) 
Nivell Bàsic II: Del 23/10/17 al 14/01/18 (20 hores més 10 hores de treball complementari obligatori)

2n quadrimestre 2017-18

Nivell Bàsic I: Del 12/02/18 al 13/04/18 (40 hores més 20 hores de treball complementari obligatori) – CANVI DE DATES
Nivell Bàsic II: Del 12/02/18 al 13/04/18 (20 hores més 10 hores de treball complementari obligatori) – CANVI DE DATES

Nivell Bàsic I: Del 02/05/18 al 15/06/18 (40 hores més 20 hores de treball complementari obligatori) – CANVI DE DATA D’INICI
Nivell Bàsic II: Del 02/05/18 al 15/06/18 (20 hores més 10 hores de treball complementari obligatori)  – CANVI DE DATA D’INICI

Juliol 2018

Nivell Bàsic I: Del 02/07/18 al 27/07/18 (40 hores més 20 hores de treball complementari obligatori)
Nivell Bàsic II: Del 02/07/18 al 27/07/18 (20 hores més 10 hores de treball complementari obligatori)
El món àrab contemporani a través dels seus artistes: Del 02/07/18 al 27/07/18 (20 hores més 10 hores de treball complementari obligatori). Adreçat a alumnes amb un nivell de 3r A.

Horaris

Cursos en línia 

Matrícula

No hi ha preinscripció.

A partir del 15/01/18, us podreu matricular en línia (mitjançant targeta bancària) clicant aquí.

  • Tan bon punt es cobreixin les places disponibles, només us podreu inscriure a la llista d’espera.
  • Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins al dia de l’inici de les classes.

Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb el Departament de Cursos Especials.

Documentació imprescindible per a la matrícula

És imprescindible adjuntar escanejada (en format  PDF o imatge, mida màxima de 2 MB), en el moment de la matrícula, la documentació següent:
 DNI/NIE
 acreditació del nivell de llengua, si escau
 Documentació justificativa corresponent, en el cas de bonificació (50%) o exempció de pagament de la matrícula (només s’han de pagar 30,00 €)

Pagament

En el moment de la matrícula caldrà fer el pagament mitjançant targeta bancària.
L’Escola es reserva el dret d’anul·lar un curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.
Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.

Preu

Cursos de 40 hores: 182,80 €
Cursos de 20 hores: 116,80 €

Programa

Bàsic I
Bàsic II
El món àrab contemporani a través dels seus artistes

Avaluació i certificació

Hi haurà una avaluació contínua i una prova d’avaluació final.
En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix una assistència del 80% per obtenir-lo.
Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquests cursos com a crèdit d’idiomes de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.

Informació addicional

L’exempció de pagament de la matrícula només es pot aplicar a un curs.
En cas d’exempció, si l’alumne no assisteix un mínim del 65% tindrà una penalització i no es podrà matricular gratuïtament a cap curs especial durant dos anys.

Horari d’atenció al públic

Nota: Totes aquestes informacions estan subjectes a possibles canvis.