Àrab

Matrícula oberta fins al 30/06/21Tots els cursos tenen una durada de tres mesos comptant a partir del dia en què es formalitza la matrícula.

Durada

Nivell 1.1: 60 hores 
Nivell 1.2: 30 hores
Nivell Bàsic-Intermedi (“El Món Àrab actual a través dels seus artistes”): 30 hores 

Horaris

Cursos completament en línia 

Matrícula

No hi ha preinscripció.

La matrícula està oberta i la podeu formalitzar en línia (mitjançant targeta bancària) clicant aquí.

Un cop matriculats, envieu, sisplau, un comprovant a manaya@eoibd.cat

Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb el Departament de Cursos Especials.

Documentació imprescindible per a la matrícula

És imprescindible adjuntar escanejada (en format  PDF o imatge, mida màxima de 2 MB), en el moment de la matrícula, la documentació següent:
 DNI/NIE
 acreditació del nivell de llengua, si escau
 Documentació justificativa corresponent, en el cas de bonificació (50%) o exempció de pagament de la matrícula (només s’han de pagar 30,00 €)

Pagament

En el moment de la matrícula caldrà fer el pagament mitjançant targeta bancària.

Preu

Cursos de 60 hores: 184,00 €
Cursos de 30 hores: 117,40 €

Programa

Curs en línia de lecto-escriptura en àrab 1.1  
Curs en línia de lecto-escriptura en àrab 1.2 
Curs en línia d’àrab (El món àrab actual a través dels seus artistes)

Avaluació i certificació

Hi haurà una avaluació contínua i una prova d’avaluació final.
En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix una assistència del 80% per obtenir-lo. El certificat obtingut no convalida un curs oficial de l’EOI.
Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquests cursos com a crèdit d’idiomes de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.

Informació addicional

• Aquests cursos no es corresponen amb un curs oficial.
• L’Escola es reserva el dret d’anul·lar un curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.
Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.
En cas d’exempció, si l’alumne no assisteix un mínim del 65% tindrà una penalització i no es podrà matricular gratuïtament a cap curs especial durant dos anys.

Horari d’atenció al públic

Nota: Totes aquestes informacions estan subjectes a possibles canvis.