Alemany

2020/21

Matrícula oberta fins al 30/06/21Tots els cursos tenen una durada de quatre mesos comptant a partir del dia en què es formalitza la matrícula.

Durada

40 hores 

Horaris

Curs completament en línia 

Dates

A partir del 19/10/20 

Matrícula

No hi ha preinscripció.

A partir del 15/09/20, us podreu matricular en línia (mitjançant targeta bancària) clicant aquí.

Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb el Departament de Cursos Especials.

Documentació imprescindible per a la matrícula

És imprescindible adjuntar escanejada (en format  PDF o imatge, mida màxima de 2 MB), en el moment de la matrícula, la documentació següent:
 DNI/NIE
 acreditació del nivell de llengua, si escau
 Documentació justificativa corresponent, en el cas de bonificació (50%) o exempció de pagament de la matrícula (només s’han de pagar 30,00 €)

Pagament

En el moment de la matrícula caldrà fer el pagament mitjançant targeta bancària.

Preu

150,70 €

Programa

Nivell avançat   

Avaluació i certificació

• A principi de curs el professorat us comunicarà el sistema d’avaluació que aplicarà.
• En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix una assistència/participació del 80% per obtenir-lo.
Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquests cursos com a crèdit d’idiomes de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.
• Curs reconegut com a activitat de formació permanent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Informació addicional

L’Escola es reserva el dret d’anul·lar un curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.
Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.
•  Aquest curs està pendent d’autorització.
En cas d’exempció, si l’alumne no assisteix un mínim del 65% tindrà una penalització i no es podrà matricular gratuïtament a cap curs especial durant dos anys.

 

Horari d’atenció al públic

Nota: Totes aquestes informacions estan subjectes a possibles canvis.