Alemany

Durada

1r quadrimestre 2018-19

Opció A) Del 15/10/18 al 30/01/19 (40 hores més 20 hores de treball complementari obligatori) 
Opció B) Del 15/10/18 al 30/01/19 (20 hores més 10 hores de treball complementari obligatori)

2n quadrimestre 2018-19

Opció A) Del 04/02/19 al 20/05/19 (40 hores més 20 hores de treball complementari obligatori) 
Opció B) Del 04/02/19 al 20/05/19 (20 hores més 10 hores de treball complementari obligatori)

Horaris

Cursos en línia 

Matrícula

No hi ha preinscripció.

A partir del 14/09/18, us podreu matricular en línia (mitjançant targeta bancària) clicant aquí.

  • Tan bon punt es cobreixin les places disponibles, només us podreu inscriure a la llista d’espera.
  • Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins al dia de l’inici de les classes.

Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb el Departament de Cursos Especials.

Documentació imprescindible per a la matrícula

És imprescindible adjuntar escanejada (en format  PDF o imatge, mida màxima de 2 MB), en el moment de la matrícula, la documentació següent:
 DNI/NIE
 acreditació del nivell de llengua, si escau
 Documentació justificativa corresponent, en el cas de bonificació (50%) o exempció de pagament de la matrícula (només s’han de pagar 30,00 €)

Pagament

En el moment de la matrícula caldrà fer el pagament mitjançant targeta bancària.

Preu

Cursos de 60 hores: 182,80 €
Cursos de 30 hores: 116,80 €

Programa

Nivell avançat   

Avaluació i certificació

Hi haurà una avaluació contínua i una prova d’avaluació final.
En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix una assistència del 80% per obtenir-lo.
Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquests cursos com a crèdit d’idiomes de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.

Informació addicional

L’Escola es reserva el dret d’anul·lar un curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.
Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.
En cas d’exempció, si l’alumne no assisteix un mínim del 65% tindrà una penalització i no es podrà matricular gratuïtament a cap curs especial durant dos anys.

Horari d’atenció al públic

Nota: Totes aquestes informacions estan subjectes a possibles canvis.