Cursos per habilitats


Què són? | Durada | Preu | Matrícula | Edat mínimaPrograma | Avaluació i certificació
| Informació addicional

 

Què són?

Són cursos de 30 hores, organitzats pel Departament de Cursos Especials d’Educació Permanent i de Perfeccionament al marge dels programes oficials. Estan focalitzats en el treball d’una o dues habilitats de la llengua. Per exemple, l’expressió oral i la comprensió oral, l’expressió escrita… Aquests cursos tenen com a destinatàries aquelles persones que tinguin, com a mínim, un nivell intermedi de les EOI.

Durada

 • Primer quadrimestre: d’octubre a gener/febrer.
 • Segon quadrimestre: de febrer a maig/juny.

Les classes tenen una durada de 2, 2,5 o 3 hores, una vegada per setmana.

(tornar)

Preu

El preu de cada curs és de 158,80 € + 5,00 € de material.

Preus públics segons l’Ordre ENS/169/2012, de 14 de juny

(tornar)

Matrícula

Dates de matrícula

1r quadrimestre 2017-18A partir del 12 de setembre fins a l’inici del curs o fins que s’acabin les places
2n quadrimestre 2017-18A partir del 10 de gener fins a l’inici del curs o fins que s’acabin les places

Com formalitzar la matrícula

No hi ha preinscripció.

Us podreu matricular en línia (mitjançant targeta bancària) o inscriure a la llista d’espera clicant aquí.

 • Tan bon punt es cobreixin les places disponibles, només us podreu inscriure a la llista d’espera.
 • Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins al dia de l’inici de les classes.

Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb el Departament de Cursos Especials.

Documentació imprescindible per a la matrícula

És imprescindible adjuntar escanejada (en format  PDF o imatge, mida màxima de 2 MB), en el moment de la matrícula, la documentació sol·licitada al formulari:

– DNI/NIE
– acreditació del nivell de llengua
– Documentació justificativa corresponent, en el cas de bonificació (50%) o exempció de pagament de la matrícula (només s’han de pagar 30,00 €)

Pagament

 • En el moment de la matrícula caldrà fer el pagament mitjançant targeta bancària.
 • El professorat valorarà el 1r dia de classe el nivell de l’alumnat que no l’hagi pogut acreditar documentalment. La matrícula d’aquests alumnes no serà definitiva fins que el professorat no hi doni el vistiplau. En cas de no tenir el nivell adequat, l’escola retornarà l’import de la matrícula i del material.

(tornar)

Edat mínima

És imprescindible tenir mínim 16 anys per poder accedir a un curs d’habilitats.

(tornar)

Programa

Vegeu la informació a cada curs en concret.

1r quadrimestre 2017-18

2n quadrimestre 2017-18

(tornar)

Avaluació i certificació

 • Hi haurà una avaluació contínua.
 • En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix una assistència del 80% per obtenir-lo.

(tornar)

Informació addicional

 • L’Escola es reserva el dret d’anul·lar un curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.
 • No es retornarà l’import de la matrícula en cas de renúncia per part de l’alumne.
 • L’exempció de pagament de la matrícula només es pot aplicar a un curs.
 • En cas d’exempció, si l’alumne no assisteix un mínim del 65% tindrà una penalització i no es podrà matricular gratuïtament a cap curs especial durant dos anys.
  (tornar)