Polonès

Curs d'estiu 2020

Durada

Del 29/06/20 al 24/07/20 (40 hores), de dilluns a divendres.

Horaris i nivells

IdiomaHorariNivell
Polonès18.00 - 20.00 h1.1

Equivalències dels nivells

Nivell de l'EOINivell segons el Marc europeu comú de referència
1.1 i 1.2Se situen a la franja de l'A1 (usuari bàsic)
1.3A1 (usuari bàsic)

Preu

194,80 € (preu del material no inclòs).

Edat mínima

14 anys (complerts abans del 31 de desembre d’aquest any).
En el cas d’alumnes de 14 a 16 anys, els pares o tutors haureu de signar les autoritzacions pertinents  i ens les haureu de fer arribar abans de l’inici del curs per correu electrònic a documentaciocursosespecials@eoibd.cat o de manera presencial en horari d’atenció al públic de la secretaria de cursos especials. La matrícula no es considerarà definitiva fins que no s’hagin rebut les autoritzacions signades.

Matrícula

NOTA: degut a la situació extraordinària actual, les inscripcions per als cursos d’estiu de 2020 es podran fer més endavant. Tan bon punt tinguem nova informació, la publicarem en aquest web.

A partir del 31/03/20, per internet clicant aquí.
Places limitades.

  • La matrícula es tancarà tan bon punt es cobreixin les places disponibles. A partir d’aquest moment només us podreu inscriure a la llista d’espera.
  • Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins al dia de l’inici de les classes.
  • Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb el Departament de Cursos Especials.

Documentació imprescindible per a la matrícula

És imprescindible adjuntar escanejada (en format  PDF o imatge, mida màxima de 2 MB), en el moment de la matrícula, la documentació següent:

  • DNI/NIE o passaport
  • Documentació justificativa corresponent, en el cas de bonificació (50%) o exempció de pagament de la matrícula (només s’han de pagar 30,00 €)

Pagament

  • En el moment de la matrícula caldrà fer el pagament mitjançant targeta bancària.
  • Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.

Test de nivell

No hi ha test de nivell.

Informació addicional

  • Els cursos requereixen dedicació a casa per part de l’alumne.
  • L’Escola es reserva el dret d’anul·lar un curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.
  • En cas d’exempció, si l’alumne no assisteix un mínim del 65% tindrà una penalització i no es podrà matricular gratuïtament a cap curs especial durant dos anys.

Horari d’atenció al públic

Nota: Totes les informacions d’aquest web estan subjectes a possibles canvis.