Persa (Farsi)

Cursos d'estiu 2018

Durada

Del 02/07/18 al 27/07/18 (40 hores), de dilluns a divendres.

Horaris i nivells

IdiomaHorariNivell
Persa18.00 - 20.00Inicial I

Equivalències dels nivells

Nivell de l’'EOINivell segons el Marc europeu comú de referència
Inicial I i IISe situa a la franja de l'’A1 (usuari bàsic)
IntermediSe situa a la franja del B1 (primer nivell de l’'usuari independent)

Preu

194,80 € (preu del material no inclòs).

Edat mínima

14 anys (complerts abans del 31 de desembre d’aquest any).
En el cas d’alumnes de 14 a 16 anys, els pares o tutors haureu de signar les autoritzacions pertinents  i ens les haureu de fer arribar abans de l’inici del curs per correu electrònic a documentaciocursosespecials@eoibd.cat o de manera presencial en horari d’atenció al públic de la secretaria de cursos especials. La matrícula no es considerarà definitiva fins que no s’hagin rebut les autoritzacions signades.

Matrícula

A partir del 06/03/18, per internet clicant aquí.
Places limitades.

 • La matrícula es tancarà tan bon punt es cobreixin les places disponibles. A partir d’aquest moment només us podreu inscriure a la llista d’espera.
 • Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins al dia de l’inici de les classes.
 • Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb el Departament de Cursos Especials.

Documentació imprescindible per a la matrícula

És imprescindible adjuntar escanejada (en format  PDF o imatge, mida màxima de 2 MB), en el moment de la matrícula, la documentació següent:

 • DNI/NIE o passaport
 • Acreditació del nivell
 • Documentació justificativa corresponent, en el cas de bonificació (50%) o exempció de pagament de la matrícula (només s’han de pagar 30,00 €)

Pagament

 • En el moment de la matrícula caldrà fer el pagament mitjançant targeta bancària.
 • Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.

Test de nivell

No hi ha test de nivell.

 • Primer, es fa la matrícula després, l’historial lingüístic.
 • L’historial és obligatori per a tot l’alumnat matriculat a cursos d’estiu, encara que es tracti de principiants absoluts. Trobareu l’historial lingüístic al formulari de matrícula (camp d’Informació addicional).
 • Quan us matriculeu, haureu de copiar l’enllaç a l’historial lingüístic i emplenar-lo en el termini màxim de 3 dies.

Informació addicional

 • Els cursos requereixen dedicació a casa per part de l’alumne.
 • L’Escola es reserva el dret d’anul·lar un curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.
 • L’exempció de pagament de la matrícula només es pot aplicar a un curs.
 • En cas d’exempció, si l’alumne no assisteix un mínim del 65% tindrà una penalització i no es podrà matricular gratuïtament a cap curs especial durant dos anys.

Horari d’atenció al públic

Nota: Totes les informacions d’aquest web estan subjectes a possibles canvis.