Xinès

Curs d'estiu - setembre 2020

Introducció a la llengua i cultura dels països de parla xinesa 

Aquest curs ofereix un primer contacte amb la llengua i l’escriptura xinesa i, sobretot, amb la sinoesfera, el cercle cultural dels sinogrames (caràcters xinesos).

Professora: Chao-wen Wang

Destinataris del curs:
Persones interessades a conèixer la llengua i l’escriptura xineses.

Durada:
30 hores  (12 sessions de 2,5 hores)

Es farà atenció directa a l’alumnat amb Google Meet i la resta amb Google Classroom.

Horari:
17.30 – 20.00 h (75% connexió directa + 25 % treball individual i tutories)

Dates:
07/09/20 – 23/09/20

Objectius del curs:
1. Conèixer el concepte de la sinoesfera, la seva geografia i història.
2. Obtenir una comprensió més amplia de la cultura dels sinogrames.
3. Aprendre vocabulari i expressions relacionades amb la cultura.

 Programa del curs:
– Llengua i escriptura
– Geografia i història
– Menjar
– Esports
– Pietat filial i família
– Festes i costums
– Confucianisme
– Arquitectura i art
– Etiqueta
– Literatura i filosofia
– Religió i creença
– Tabús i supersticions
– Calendari i cerimònies

Idioma en què s’imparteix el curs:
xinès i castellà

Preu:
169,80 €

Avaluació:
– L’avaluació serà contínua.
– Els alumnes també hauran de fer una petita pràctica de cal·ligrafia, un exercici o una gravació per cada sessió.

Certificat: 

 • En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix una participació del 80% per obtenir-lo.
 • Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquest curs com a crèdits d’idiomes de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.
 • Curs pendent de ser reconegut com a activitat de formació permanent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Matrícula:
Des del 15 de juliol fins a 4 dies abans de l’inici del curs o fins que s’acabin les places (si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins a l’inici del curs), clicant aquí.

 • Tan bon punt es cobreixin les places disponibles, només us podreu inscriure a la llista d’espera.
 • Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins al dia de l’inici de les classes.
 • Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb el Departament de Cursos Especials.

Documentació imprescindible per a la matrícula

És imprescindible adjuntar escanejada (en format  PDF o imatge, mida màxima de 2 MB), en el moment de la matrícula, la documentació següent:

 • DNI/NIE
 • documentació justificativa corresponent, en el cas de bonificació (50%) o exempció de pagament de la matrícula del curs (només s’han de pagar 30,00 €)

Pagament
En el moment de la matrícula caldrà fer el pagament mitjançant targeta bancària.

Informació addicional:

 • L’Escola es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.
 • Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.
 • En cas d’exempció, si l’alumne no assisteix un mínim del 65% tindrà una penalització i no es podrà matricular gratuïtament a cap curs especial durant dos anys.

 

NOTA: Totes aquestes informacions estan subjectes a possibles canvis.