Portuguès

Curs d'estiu 2020

Introducció a la llengua i la cultura brasileres

Aquest estiu viatja a Brasil sense sortir de casa amb el curs d’Introducció a la llengua i cultura brasilera. Amb aquest curs tindràs una visió panoràmica de la riquesa i la diversitat de música, literatura i gastronomia brasilera. Te n’enamoraràs!

Professora: Raquel Vasconcelos da Silva

Destinataris del curs:
Persones interessades a conèixer la llengua i cultura  brasilera, sigui per anar a estudiar, viatjar o treballar a Brasil.

Durada:
30 hores  (10 sessions de 3 hores)

Es farà atenció directa a l’alumnat amb Zoom i la resta amb Moodle.

Horari:
17.00 – 20.00 h (80% connexió directa + 20 % treball individual i tutories)

Dates:
06/07/20 – 17/07/20

Objectius del curs:
1. Tenir una visió general de la cultura i la llengua portuguesa de Brasil, a partir de textos de la música i la gastronomia.
2. Presentar-se, saludar, acomiadar-se, demanar i donar informacions personals treballant les fórmules socials. Formes de tractament.
3. Comprendre els gestos més utilitzats a Brasil durant una conversa col·loquial.
4. Identificar, caracteritzar i comparar figures cèlebres de la cultura i societat brasileres (literatura, música, arquitectura, esports).
5. Parlar de rutines diàries, professionals, tenint en compte els aspectes socioculturals brasilers.
6. Localitzar les ciutats brasileres.
7. Conèixer els plats típics de diferents regions brasileres, fent servir les receptes.

 Programa del curs:
Per tal de treballar els continguts culturals esmentats anteriorment, es faran servir les estructures lingüístiques i lèxiques bàsiques de la llegua portuguesa, és a dir:

– L’alfabet (fonètica)
– Els articles (definits i indefinits)
– El substantiu (gènere i nombre)
– Els possessius
– Els pronoms (personals de subjecte i objecte, reflexius, interrogatius, exclamatius, indefinits, demostratius)
– L’adjectiu (tipus d’adjectius: gènere, flexió regular, grau: comparatiu)
– Els verbs auxiliars (ser i estar)
– Les formes verbals d’indicatiu, regulars i irregulars més freqüents, present, passat i futur.
– L’imperatiu
– Els adverbis
– Lèxic: rutines, professions, família, habitatges, ciutats, etc.

Idioma en què s’imparteix el curs:
portuguès

Preu:
169,80 €

Avaluació:
– L’avaluació serà contínua i sistemàtica sobre els continguts treballats i s’avaluaran les  produccions escrites, interaccions, la participació i la cooperació en les tasques finals.
– Autoavaluació.
– Tutories individuals.

Certificat: 

 • En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix una participació del 80% per obtenir-lo.
 • Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquest curs com a crèdits d’idiomes de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.
 • Curs pendent de ser reconegut com a activitat de formació permanent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Matrícula:
Des del 29 de maig fins a 4 dies abans de l’inici del curs o fins que s’acabin les places (si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins a l’inici del curs), clicant aquí.

 • Tan bon punt es cobreixin les places disponibles, només us podreu inscriure a la llista d’espera.
 • Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins al dia de l’inici de les classes.
 • Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb el Departament de Cursos Especials.

Documentació imprescindible per a la matrícula

És imprescindible adjuntar escanejada (en format  PDF o imatge, mida màxima de 2 MB), en el moment de la matrícula, la documentació següent:

 • DNI/NIE
 • documentació justificativa corresponent, en el cas de bonificació (50%) o exempció de pagament de la matrícula del curs (només s’han de pagar 30,00 €)

Pagament
En el moment de la matrícula caldrà fer el pagament mitjançant targeta bancària.

Informació addicional:

 • L’Escola es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.
 • Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.
 • En cas d’exempció, si l’alumne no assisteix un mínim del 65% tindrà una penalització i no es podrà matricular gratuïtament a cap curs especial durant dos anys.

 

NOTA: Totes aquestes informacions estan subjectes a possibles canvis.