Japonès

Curs d'estiu - setembre 2020

Introducció a la llengua i la cultura del Japó

Aproximació a la cultura japonesa i a la llengua, com a part que és de la cultura, en un moment en què tant l’una com l’altra desperten un gran interès a Catalunya.

Professora: Yumi Shimizu

Destinataris del curs:
Persones interessades a conèixer la llengua i la cultura japoneses.

Durada:
30 hores  (12 sessions de 2,5 hores)

Es farà atenció directa a l’alumnat amb Zoom i la resta amb Google Classroom.

Horari:
18.00 – 20.30 h (2 hores de classe en línia i 30 minuts de treball individual i tutories)

Dates:
07/09/20 – 23/09/20

Objectius del curs:

1. Conèixer els trets essencials de la geografia, llengua i escriptura, vida quotidiana, tradicions i gastronomia del Japó.
2. Saludar i presentar-se.
3. Afirmar, negar, demanar i donar informació.
4. Identificar-se. Parlar d’un mateix i dels altres: nom, edat, professió, nacionalitat. La família.
5. Comptar (cardinals: 0-10,000).
6. Descriure accions en present. Costums de la vida quotidiana.

 Programa del curs:
1. Nihon to Nihongo (el Japó i la llengua japonesa): geografia, trets generals de la llengua japonesa, el sistema d’escriptura, sil·labaris hiragana i katakana, caràcters xinesos, salutacions vinculades a l’estació de l’any, cultura i tradicions japoneses a l’estiu.
2. Watashi (jo): Nom, nacionalitat, professió, edat, hobby i activitats de lleure.
3. Suuji (els números): Números i sufixos numerals, unitats de superfície o quantitat pròpies del Japó (-joo, tsubo).
4. Kazoku. Nihon no ie (la família i la casa japonesa): nombre, membres, activitats dels membres, la casa.
5. Tabemono (menjar): menjar i beure, àpats, expressions de gust i disgust.

– Trets socioculturals: nivells del llenguatge, llenguatge gestual i la reverència, supersticions, l’empresa, l’escola, costums, la cuina japonesa, etc.
– Fonètica, ortografia i escriptura: l’alfabet japonès (go-juu-on-zu), sil·labaris hiragana, katakana i introducció als kanji (caràcters xinesos).
– Continguts gramaticals: el substantiu, el pronom, els determinants, els adjectius, el verb, l’oració simple, etc.

Idioma en què s’imparteix el curs:
japonès i castellà

Preu:
169,80 €

Avaluació:
L’avaluació serà contínua i es tindrà en compte la participació.

Certificat: 

 • En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix una participació del 80% per obtenir-lo.
 • Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquest curs com a crèdits d’idiomes de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.
 • Curs pendent de ser reconegut com a activitat de formació permanent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Matrícula:
Des del 15 de juliol fins a 4 dies abans de l’inici del curs o fins que s’acabin les places (si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins a l’inici del curs). Us podreu matricular per internet (mitjançant targeta bancària) clicant aquí.

 • Tan bon punt es cobreixin les places disponibles, només us podreu inscriure a la llista d’espera.
 • Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins al dia de l’inici de les classes.
 • Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb el Departament de Cursos Especials.

Documentació imprescindible per a la matrícula

És imprescindible adjuntar escanejada (en format  PDF o imatge, mida màxima de 2 MB), en el moment de la matrícula, la documentació següent:

 • DNI/NIE
 • documentació justificativa corresponent, en el cas de bonificació (50%) o exempció de pagament de la matrícula del curs (només s’han de pagar 30,00 €)

Pagament
En el moment de la matrícula caldrà fer el pagament mitjançant targeta bancària.

Informació addicional:

 • L’Escola es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.
 • Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.
 • En cas d’exempció, si l’alumne no assisteix un mínim del 65% tindrà una penalització i no es podrà matricular gratuïtament a cap curs especial durant dos anys.

 

NOTA: Totes aquestes informacions estan subjectes a possibles canvis.