Italià

Curs d'estiu 2021

Durada

Del 5 al 23 de juliol (60 hores), de dilluns a divendres, de 10.00 a 14.00 h.

El 50% de les sessions seran presencials. L’altre 50% serà en línia en el mateix horari del curs. 

Calendari

DatesDilunsDimartsDimecresDijousDivendres
Del 05/07/21 al 9/07/21 PresencialEn líniaPresencialEn líniaPresencial
Del 12/07/21 al 16/07/21 PresencialEn líniaPresencialEn líniaEn línia
Del 19/07/21 al 23/07/21 PresencialEn líniaPresencialEn líniaPresencial

Nivells

Nivell de l'EOINivell segons el Marc europeu comú de referència
1rSe situa a la franja de l'A1 (usuari bàsic)
2nSe situa a la franja de l'A2 (usuari bàsic)
3rSe situa a la franja del B1 (primer nivell de l’'usuari independent)

Preu

295,00 € + 20,00 € de recursos addicionals

Edat mínima

14 anys (complerts abans del 31 de desembre d’aquest any).

Matrícula

Nota: no queden places del nivell A1.

A partir del 12/05/21, per internet clicant aquí.

Places limitades.

La matrícula es tancarà tan bon punt es cobreixin les places disponibles. A partir d’aquest moment només us podreu inscriure a la llista d’espera.
Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins al dia de l’inici de les classes.

Documentació imprescindible per a la matrícula

És imprescindible adjuntar escanejada (en format  PDF o imatge, mida màxima de 2 MB),  en el moment de la matrícula, la documentació següent:

  • DNI/NIE o passaport
  • Acreditació del nivell reconegut a la taula, si s’escau
  • Documentació justificativa corresponent, en el cas de bonificació (50%) o exempció de pagament de la matrícula (només s’ha de pagar l’import corresponent als recursos addicionals.)

Pagament

En el moment de la matrícula caldrà fer el pagament mitjançant targeta bancària.

Programa

Els programes dels cursos d’estiu estan emmarcats en els nivells estàndard de l’EOIBD, però s’adapten al màxim al perfil de cada grup, als interessos dels alumnes i a les seves possibilitats. No sempre és possible oferir tots els nivells en cadascun dels idiomes en els cursos d’estiu.

Més endavant es comunicarà quines plataformes o programes es faran servir i si caldrà un compte de correu electrònic gmail per dur a terme el curs.

Test de nivell

Primer, es fa la matrículadesprés, l’historial lingüístic i, finalment, el test de nivell.
L’historial és obligatori per a tot l’alumnat matriculat a cursos d’estiu, encara que es tracti de principiants absoluts. Trobareu l’historial lingüístic aquí i al formulari de matrícula (camp d’Informació addicional).
El test és obligatori per a tot l’alumnat matriculat a cursos d’estiu, excepte per als principiants absoluts, els alumnes oficials del mateix curs acadèmic o si es té una equivalència reconeguda a la taula. En els dos darrers casos, l’alumne haurà d’acreditar el seu nivell.
S’anul·larà la matrícula a totes les persones
-que no emplenin l’historial lingüístic.
-que hagin de fer el test de nivell i no el facin.

Alumnat que NO ha de fer el test de nivell

Principiants absoluts
Haureu d’emplenar l’historial lingüístic després de formalitzar la matrícula.

IMPORTANT: Entenem que les persones que indiquin que són principiants absoluts mai han estudiat italià. Per tant, aniran a un grup de nivell inicial i no podran canviar de grup ni se’ls retornarà l’import pagat.

Alumnat amb certificat de nivell oficial (consulteu la taula d’exempció de test de nivell)
Abans de formalitzar la matrícula, heu de tenir l’acreditació de nivell oficial escanejada (en format PDF o imatge mida màxima de 2 MB)*. Quan us matriculeu, haureu d’emplenar l’historial lingüístic després de formalitzar la matrícula.

*En cas de no disposar de l’acreditació en el moment de la matrícula, feu-ho constar en el camp d’observacions:

  • Alumnat de l’EOI Barcelona Drassanes: nivell, grup i professor/a
  • Altres institucions: institució i nivell cursat (data límit d’enviament d’acreditació: 15 de juny)

Alumnat que ha de fer el test de nivell

Per tal de poder determinar el nivell de les persones inscrites als cursos d’estiu cal que:

  • empleneu l’historial lingüístic després de formalitzar la matrícula.
  • al final de l’historial lingüístic trobareu l’enllaç corresponent al test de nivell. L’heu de copiar i obrir en una finestra nova per fer-lo després d’haver completat i enviat l’historial lingüístic.

Tot l’alumnat que hagi de fer la prova oral, rebrà un correu electrònic amb la data i hora establerta.

Comproveu la safata de correu brossa (spam) si veieu que no us ha arribat cap missatge de la Secretaria de Cursos Especials.

Avaluació i certificació

Per a l’avaluació es tindran en compte els criteris següents:

– l’assistència a les classes
– la participació activa a les activitats plantejades
– el lliurament d’un mínim del 80% de les tasques

Els cursos d’estiu donen dret a un certificat de suficiència o d’assistència: els alumnes que hagin complert el requisit d’assistència, però que no hagin assolit els objectius del curs, tenen dret a un certificat de participació, i els alumnes que hagin superat el curs obtindran un certificat de suficiència. En qualsevol dels casos, es requereix haver-hi assistit un 80% per obtenir-lo.
El certificat que s’hi obté tampoc no té el mateix valor, per tant no hi ha convalidació ni permet el pas automàtic al nivell següent d’un curs regular ni tampoc no en garanteix la plaça. Ara bé, l’alumnat que hagi cursat i aprovat un curs d’estiu d’un mínim de 60 hores al juliol de 2021 podrà accedir al mateix curs per completar el nivell. En cas que hagi cursat i aprovat un curs d’estiu d’un mínim de 60 hores corresponent a la segona part d’un curs ordinari d’EOI, podrà accedir al nivell següent. Aquesta exempció de test de nivell no s’aplica als alumnes que hagin superat el nivell C1, ja que l’accés a C2 es regeix per una altra normativa.
Algunes universitats de Catalunya reconeixen alguns d’aquests cursos com a crèdits d’idioma de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.

Informació addicional

• L’Escola es reserva el dret d’anul·lar un curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert. • Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.
• Aquest curs està pendent d’autorització.
En cas d’exempció, si l’alumne no assisteix un mínim del 65% tindrà una penalització i no es podrà matricular gratuïtament a cap curs especial durant dos anys.

Per a qualsevol consulta, dubte, problema o incidència, podeu contactar amb el Departament de Cursos Especials.

Nota: Totes les informacions d’aquest web estan subjectes a possibles canvis.