Àrab

Curs d'estiu 2020

Aquest estiu, a més dels cursos d’àrab en línia que estan oberts durant tot l’any (trobareu la informació corresponent aquí), també oferim el següent curs monogràfic en línia:

El món àrab actual a través de les dones

Aquest curs t’ajudarà a continuar aprenent i gaudint de la llengua i la cultura àrabs, amb un especial èmfasi en la cultura actual dels països àrabs vista pels ulls de la dona.

Professora: Maisam Zaarour

 Destinataris del curs:
Persones interessades a ampliar els seus coneixements de la llengua i la cultura àrabs i que tinguin un nivell de llengua corresponent com a mínim a 3r de l’EOI o equivalent (B1 del MECR). Els alumnes que no puguin acreditar el seu nivell hauran de fer una prova. Un cop matriculats, us indicarem com fer-ho a través del correu electrònic.

Durada:
30 hores  (10 sessions de 3 hores)

Es farà atenció directa a l’alumnat amb Zoom i la resta amb Genially i/o Google Drive.

Horari:
18.00 – 19.30 h (50% connexió directa + 50 % treball individual o en petits grups)

Dates:
29/06/20 – 10/07/20

Objectius del curs:
1. Ampliar el coneixement del Món Àrab actual.
2. Recuperar coneixements previs i afegir-los als nous.
3. Desenvolupar les habilitats orals i escrites.
4. Aprendre eines i recursos per poder continuar amb l’autoaprenentatge després del curs.

Programa del curs:
– Dones àrabs
– Pel·lícules famoses “Capernaum”
– Els crims d’honor en el món àrab
– Mites i llegendes
– Matrimoni infantil
– Roba tradicional palestina

Idioma en què s’imparteix el curs:
àrab

Preu:
169,80 €

Avaluació:
L’avaluació serà contínua i es tindrà en compte la participació.

Certificat: 

 • En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix una participació del 80% per obtenir-lo.
 • Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquest curs com a crèdits d’idiomes de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.
 • Curs pendent de ser reconegut com a activitat de formació permanent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Matrícula:
Del 29/05/2020 al 20/06/20, us podreu matricular (mitjançant targeta bancària) clicant aquí.

 • Tan bon punt es cobreixin les places disponibles, només us podreu inscriure a la llista d’espera.
 • Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins al dia de l’inici de les classes.
 • Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb el Departament de Cursos Especials.

Documentació imprescindible per a la matrícula

És imprescindible adjuntar escanejada (en format  PDF o imatge, mida màxima de 2 MB), en el moment de la matrícula, la documentació següent:

 • DNI/NIE
 • acreditació del nivell de llengua (la matrícula de les persones que hagin de fer la prova de nivell no serà definitiva fins que el/la professor/a no hi doni el vistiplau. En cas de no tenir el nivell adequat, l’escola retornarà els diners de la matrícula).
 • documentació justificativa corresponent, en el cas de bonificació (50%) o exempció de pagament de la matrícula del curs (només s’han de pagar 30,00 €)

Pagament
En el moment de la matrícula caldrà fer el pagament mitjançant targeta bancària.

Informació addicional:

 • L’Escola es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.
 • Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.
 • En cas d’exempció, si l’alumne no assisteix un mínim del 65% tindrà una penalització i no es podrà matricular gratuïtament a cap curs especial durant dos anys.

 

NOTA: Totes aquestes informacions estan subjectes a possibles canvis.