Curso de iniciación para profesorado de ELE

Destinataris | Finalitat | Durada | Horari | Preu | 

Matrícula | Nombre d’alumnes | Descripció del curs | Objectius | Programa | Ponents | Avaluació i certificació

 

Destinataris 

• Estudiants del darrer any de grau que desitgin especialitzar-se en l’ensenyament d’espanyol com a llengua estrangera.
• Titulats universitaris en Filologia que desitgin especialitzar-se en l’ensenyament d’espanyol com a llengua estrangera amb poca o cap experiència.
• Professors d’espanyol com a segona llengua i estrangera.

(tornar)

Finalitat

Curs per iniciar-se (A)
• Oferir un primer apropament a la professió i una guia en el desenvolupament de les competències docents bàsiques necessàries per enfrontar-se als reptes de l’aula.
• Adreçat a futurs professors d’espanyol o a aquells que es trobin en una primera fase de desenvolupament professional.
• Recomanat a persones sense experiència o amb poca experiència docent.

 

(tornar)

Durada

Del 02/07/2018 al 13/07/2018 inclosos.

(tornar)

Horari

De 9.30 a 13.30, amb un descans de 20 minuts.

(tornar)

Preu

350,00 €

(tornar)

Matrícula 
A partir del 01/03/18 per internet clicant aquí.  

  • La matrícula es tancarà tan bon punt es cobreixin les places disponibles. A partir d’aquest moment només us podreu inscriure a la llista d’espera.
  • Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins al dia de l’inici de les classes.
  • Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb el Departament de Cursos Especials.

Documentació imprescindible per a la matrícula

És imprescindible adjuntar escanejada (en format  PDF o imatge, mida màxima de 2 MB),  en el moment de la matrícula, la documentació següent:

  • DNI/NIE o passaport
  • Acreditació dels estudis realitzats
  • Documentació justificativa corresponent, en el cas de bonificació (50%) o exempció de pagament de la matrícula (només s’han de pagar 30,00 €)

Pagament

  • En el moment de la matrícula caldrà fer el pagament mitjançant targeta bancària.
  • L’Escola es reserva el dret d’anul·lar un curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.
  • Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.

 

(tornar)

Nombre d’alumnes

40 (places limitades)

(tornar)

Descripció del curs

Aquest curs, de perfil professional, va adreçat a professors novells i a futurs professionals que vulguin orientar la seva formació i professió a l’ensenyament d’ELE. Partint de les aportacions del Marc comú europeu de referència, proporciona les bases, les eines i les tècniques per desenvolupar un bon treball d’adquisició i aprenentatge d’ELE a les aules. Es dóna una reflexió sobre la incorporació de les tecnologies en l’ensenyament i aprenentage? Es pot ensenyar als alumnes que siguin més autònoms? Què cal saber per avaluar els alumnes? Com seqüenciar bé les activitats? Com es pot millorar la pronunciació i l’entonació dels alumnes? Aquests són alguns dels interrogants que es plantejaran en el curs, i que se tractaran a cada sessió amb un marc teòric i unes activitats pràctiques en aules reals.

Aquest curs està orientat al desenvolupament de les competències clau del professorat:
• Organitzar situacions d’aprenentatge.
• Avaluar l’aprenentage i l’actuació de l’alumne.
• Implicar els alumnes en el control del seu propi aprenentatge.

(tornar)

Objectius

• Reflexionar sobre els aspectes bàsics relacionats amb el procés d’ensenyament-aprenentatge d’ELE.
• Adquirir algunes eines, tècniques i habilitats sobre diversos aspectes del procés d’ensenyament-aprenentatge de l’espanyol.
• Reflexionar sobre els processos que faciliten la comunicació en les activitats comunicatives de la llengua i sobre l’ús més adequat dels materials didàctics per a l’aula.
• Familiaritzar-se amb una gramàtica pedagògica i comprovar-ne les aplicacions a l’aula.
• Conèixer els fonaments de l’avaluació de la competència lingüística i familiaritzar-se amb l’ús de materials i instruments d’avaluació.

(tornar)

Programa

Podeu veure el programa del curs aquí.

(tornar)

Ponents

Podeu veure els ponents del curs aquí.

(tornar)

Avaluació i certificació

Es lliurarà un certificat d’assistència expedit conjuntament per l’Escola Oficial d’Idiomes de Barcelona Drassanes i l’Instituto Cervantes. Es requereix una assistència del 85% per obtenir-lo.

(tornar)

Horari d’atenció al públic


Nota:
 Totes aquestes informacions estan subjectes a possibles canvis.