Enseñar gramática de ELE desde una perspectiva cognitiva

Destinataris | Durada | Horari Nombre d’alumnes | Descripció del curs | Objectiu del curs | Metodologia | Programa | Ponents | Certificació  PreuMatrícula 

 

Destinataris
Professors d’espanyol com a  llengua estrangera que ja disposen d’alguna experiència com a docents i que vulguin seguir desenvolupant-se professionalment en l’ensenyament d’ELE.

Nivell formatiu: cursos per aprofundir (B)

(tornar)

Durada
Del 28/06/2021 al 01/07/2021 inclosos (16 hores).

(tornar)

Horari
El curs és en línia sincrònic (amb videoconferència). Les connexions tindran lloc de 16.00 a 20.00 h.

Requisits tècnics
Per a la realització del curs els participants hauran de disposar de:
– Equip amb connexió a Internet (banda ampla)
– Navegador web: Internet Explorer o Mozilla Firefox
– Aplicacions: processador de textos, Adobe Flash Player, Adobe Acrobat Reader, etc.
– Adreça de correu electrònic vàlida
– Targeta gràfica: 8 mb de memòria
– Targeta de so: 16 bits
– Micròfon: estàndar
– Altaveus o cascos: estàndar
Es requereix coneixement i maneig de les eines informàtiques bàsiques (nivell usuari).

L’eina de comunicació que s’utilitzarà serà Zoom.

(tornar)

Nombre d’alumnes
40 (places limitades)

(tornar)

Descripció del curs
Totes les sessions incidiran en aquells aspectes de l’ensenyament i aprenentage d’ELE que siguin més complexos i que suposin estratègies i materials adequats per a la seva adquisició des de la perspectiva de la lingüística i la gramàtica cognitiva: Quins aspectes de la gramàtica ofereixen major dificultat i com treballar-los a classe? Com planificar la classe de forma coherent a partir de seqüències didàctiques? Com i en quin moment treballem amb l’input? Quin és el millor moment per treballar la producció oral? Com podem corregir de forma significativa les errades dels alumnes?

Aquest curs està orientat al desenvolupament de les competències clau del professorat:
• Organitzar situacions d’aprenentatge
• Avaluar l’aprenentatge i l’actuació de l’alumne.
• Implicar els alumnes en el control del seu propi aprenentatge.

(tornar)

Objectiu del curs
Reflexionar sobre aspectes concrets relacionats amb el tractament de la gramàtica des d’una orientació cognitiva.

(tornar)

Metodologia
Els mòduls combinen la presentació d’activitats de caràcter pràctic -que impliquen la reflexió sobre processos i estratègies d’aprenentatge- amb la documentació bàsica (articles i lectures concretes sobre aspectes específics) relacionada amb cadascun dels temes tractats al curs. La varietat de ponents permetrà a l’alumne observar un ampli ventall de matissos metodològics posats en pràctica pels propis formadors, que li permetran una adaptació personal a les seves necessitats a l’aula. Es treballarà de manera conjunta, en parelles i en grups.

Programa
• Principios para una orientación cognitiva del trabajo gramatical (Lourdes Miquel)
• Cómo enseñar el sistema verbal (I): el tiempo aquí y allí; terminado y no terminado (Cristina Lozar )
• Cómo enseñar el sistema verbal (II): la alternancia de modos (Jéssica Alonso)
• Cómo enseñar la concordancia: género y número (María José Hernández)

(tornar)

Ponents
Podeu veure els ponents del curs aquí.

(tornar)

Certificació
Es lliurarà un certificat d’assistència expedit conjuntament per l’Escola Oficial d’Idiomes de Barcelona Drassanes i l’Instituto Cervantes. Es requereix una assistència del 85% per obtenir-lo.

(tornar)

Preu
160,00 €. El preu inclou les sessions i l’expedició del certificat.

(tornar)

Matrícula
A partir del 20/01/21 per internet clicant aquí.  

  • La matrícula es tancarà tan bon punt es cobreixin les places disponibles. A partir d’aquest moment només us podreu inscriure a la llista d’espera.
  • Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins al dia de l’inici de les classes.
  • Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb el Departament de Cursos Especials.

Documentació imprescindible per a la matrícula

És imprescindible adjuntar escanejada (en format  PDF o imatge, mida màxima de 2 MB),  en el moment de la matrícula, la documentació següent:

  • DNI/NIE o passaport
  • Documentació justificativa corresponent, en el cas de bonificació (50%) o exempció de pagament de la matrícula (només s’han de pagar 30,00 €)

Pagament

  • En el moment de la matrícula caldrà fer el pagament mitjançant targeta bancària.
  • L’Escola es reserva el dret d’anul·lar un curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.
  • Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.

(tornar)

Horari d’atenció al públic


Nota:
 Totes aquestes informacions estan subjectes a possibles canvis.