Claus per a una classe d’idiomes coherent

Curs Erasmus+

Destinataris | Durada | Horari | Nombre d’alumnes | Descripció del curs | Objectius del curs | Metodologia | Ponents | Programa | CertificacióPreuMatrícula

 

Destinataris
Professors de  llengües estrangeres de secundària o d’Escoles Oficials d’Idiomes (o d’altres entitats com acadèmies, etc.) amb poca o cap experiència docent o amb ganes de compartir i millorar la seva gestió a l’aula.

 

(tornar)

Durada
Del 30/09/2022 al 10/02/2023 inclosos (20 hores: 15 presencials i 5 de treball individual).

(tornar)

Horari
De 09.30 a 12.30 h.

(tornar)

Nombre d’alumnes
25 (places limitades)

(tornar)

Descripció del curs
Aquest curs està adreçat a professorat amb poca o cap experiència docent. L’objectiu principal és familiaritzar els docents amb els fonaments del plantejament sòcio-constructivista de l’aprenentatge des d’una vessant pràctica. Donar resposta a preguntes com:
• Com planifico la meva classe des d’un enfocament competencial?
• Quin és el meu rol i el de l’alumnat dins d’aquest enfocament?

En aquest sentit s’incidirà en els elements principals necessaris per construir una classe coherent: la planificació, el plantejament d’objectius, la dinàmica de grup i les activitats significatives dins d’un ambient afectiu i motivador.

(tornar)

Objectius del curs
• Planificar una classe des d’un enfocament comunicatiu-competencial.
• Analitzar el rol de l’alumnat competent i del professorat capacitador.
• Establir els fonaments per fomentar la interacció contingent a l’aula.

(tornar)

Metodologia
A cada sessió es fomentarà la reflexió i el debat, partint d’experiències concretes. S’incidirà en la part teòrica per enriquir el debat i oferir pautes concretes per dur-les a la pràctica a l’aula en qualsevol llengua estrangera que s’imparteixi.

(tornar)

Ponents
El curs ha estat dissenyat de forma col·laborativa per dues professores de l’Escola Oficial d’Idiomes Barcelona-Drassanes, especialistes en didàctica i pedagogia de llengües estrangeres: Eva Costa i Angela Carretero.

(tornar)

Programa
30/09/22 – Clau-1: La importància de la classe 0 
14/10/22 –  Clau-2: La seqüència didàctica
04/11/22 –  Clau-3: L’entorn afectiu i efectiu
25/11/22 –  Clau-4: Les peces del puzle: Les activitats
10/02/23 – Clau-5: Presentació de la transferència a l’aula 

(tornar)

Certificació
Es requereix una assistència del 85% per obtenir-lo.

Aquest curs té el reconeixement del Departament d’Educació.

(tornar)

Preu
Curs gratuït

(tornar)

Matrícula
La matrícula es formalitza a través del Departament d’Educació:

Claus per a una classe d’idiomes coherent

 (tornar)

Horari d’atenció al públic

Nota: Totes aquestes informacions estan subjectes a possibles canvis.