Claus per a una classe d’idiomes coherent

Curs Erasmus+

Destinataris | Durada | Horari | Nombre d’alumnes | Descripció del curs | Objectius del curs | Metodologia | Ponents | Programa | CertificacióPreuMatrícula

 

Aquest curs s’ha anul·lat. 

Destinataris
Professors de  llengües estrangeres de secundària o d’Escoles Oficials d’Idiomes (o d’altres entitats com acadèmies, etc.) amb poca o cap experiència docent.

 

(tornar)

Durada
Del 04/07/2022 al 07/07/2022 inclosos (15 hores: 12 presencials i 3 de treball individual).

(tornar)

Horari
De 10.00 a 13.00 h.

(tornar)

Nombre d’alumnes
25 (places limitades)

(tornar)

Descripció del curs
Aquest curs està adreçat a professorat amb poca o cap experiència docent. L’objectiu principal és familiaritzar els docents amb els fonaments del plantejament sòcio-constructivista de l’aprenentatge des d’una vessant pràctica. Donar resposta a preguntes com:
• Com planifico la meva classe des d’un enfocament competencial?
• Quin és el meu rol i el de l’alumnat dins d’aquest enfocament?

En aquest sentit s’incidirà en els elements principals necessaris per construir una classe coherent: la planificació, el plantejament d’objectius, la dinàmica de grup i les activitats significatives dins d’un ambient afectiu i motivador.

(tornar)

Objectius del curs
• Planificar una classe des d’un enfocament comunicatiu-competencial.
• Analitzar el rol de l’alumnat competent i del professorat capacitador.
• Establir els fonaments per fomentar la interacció contingent a l’aula.

(tornar)

Metodologia
El curs estarà conduït per tres professores de diferents idiomes i especialistes en didàctica de llengües estrangeres.

A cada sessió es fomentarà la reflexió i el debat, partint d’experiències concretes. S’incidirà en la part teòrica per enriquir el debat i oferir pautes concretes per dur-les a la pràctica a l’aula en qualsevol llengua estrangera que s’imparteixi.

(tornar)

Ponents
El curs ha estat dissenyat de forma col·laborativa per tres professores de l’Escola Oficial d’Idiomes Barcelona-Drassanes, especialistes en didàctica i pedagogia de llengües estrangeres: Eva Costa, Joana Álvarez i Angela Carretero.

(tornar)

Programa
4 de juliol (dilluns):  Clau 1 – La importància de la classe 0
5 de juliol (dimarts): Clau 2 – La seqüència didàctica
6 de juliol (dimecres): Clau 3 – L’entorn afectiu i efectiu
7 de juliol (dijous):  Clau 4 – Les peces del puzle: les activitats

(tornar)

Certificació
Es lliurarà un certificat d’assistència. Es requereix una assistència del 85% per obtenir-lo.

Aquest curs tindrà el reconeixement del Departament d’Educació. El professorat  matriculat al curs que vulgui aquest reconeixement s’haurà d’inscriure aquí.

(tornar)

Preu
120,00 €. El preu inclou les classes, els materials impresos i el certificat.

(tornar)

Matrícula
A partir del 20/03/22 per internet clicant aquí.  

  • La matrícula es tancarà tan bon punt es cobreixin les places disponibles. A partir d’aquest moment només us podreu inscriure a la llista d’espera.
  • Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins al dia de l’inici de les classes.
  • Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb el Departament de Cursos Especials.

Documentació imprescindible per a la matrícula

És imprescindible adjuntar escanejada (en format  PDF o imatge, mida màxima de 2 MB),  en el moment de la matrícula, la documentació següent:

  • DNI/NIE o passaport
  • Documentació justificativa corresponent, en el cas de bonificació (50%) o exempció de pagament de la matrícula (només s’han de pagar 30,00 €)

Pagament

  • En el moment de la matrícula caldrà fer el pagament mitjançant targeta bancària.
  • L’Escola es reserva el dret d’anul·lar un curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.
  • Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.

 (tornar)

Horari d’atenció al públic

Nota: Totes aquestes informacions estan subjectes a possibles canvis.