Actualización en gramática y competencia comunicativa para profesores de ELE

Destinataris | Durada | Horari | Preu |

Matrícula | Nombre d’alumnes | Descripció del curs | Objectius | Programa | Ponents | Avaluació i certificació

 

Destinataris 

Professors d’espanyol com a  llengua estrangera que ja disposen d’alguna experiència com a docents i que vulguin seguir desenvolupant-se professionalment en l’ensenyament d’ELE.

 

(tornar)

Durada

Del 29/06/2020 al 03/07/2020 inclosos.

(tornar)

Horari

De 16.00 a 20.00 h, amb un descans de 20 minuts.

(tornar)

Preu

220,00 €

(tornar)

Matrícula 
A partir del 02/03/20 per internet clicant aquí.  

  • La matrícula es tancarà tan bon punt es cobreixin les places disponibles. A partir d’aquest moment només us podreu inscriure a la llista d’espera.
  • Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins al dia de l’inici de les classes.
  • Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb el Departament de Cursos Especials.

Documentació imprescindible per a la matrícula

És imprescindible adjuntar escanejada (en format  PDF o imatge, mida màxima de 2 MB),  en el moment de la matrícula, la documentació següent:

  • DNI/NIE o passaport
  • Acreditació dels estudis realitzats
  • Documentació justificativa corresponent, en el cas de bonificació (50%) o exempció de pagament de la matrícula (només s’han de pagar 30,00 €)

Pagament

  • En el moment de la matrícula caldrà fer el pagament mitjançant targeta bancària.
  • L’Escola es reserva el dret d’anul·lar un curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.
  • Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.

 

(tornar)

Nombre d’alumnes

40 (places limitades)

(tornar)

Descripció del curs

Totes les sessions incidiran en aquells aspectes de l’ensenyament i aprenentage d’ELE que siguin més complexos i que suposin estratègies i materials adequats per a la seva adquisició:  Com planificar la classe de forma coherent a partir de sequències didàctiques? Quin valor té el text a la sequència? Quins aspectes de la gramàtica ofereixen major dificultat i com treballar-los a classe? Com i en quin moment treballem la producció oral?

Aquest curs està orientat al desenvolupament de les competències clau del professorat:
• Organitzar situacions d’aprenentatge desenvolupant estratègies per diagnosticar i atendre les necessitats dels alumnes.
• Planificar sequències didàctiques promovent l’ús i la reflexió sobre la llengua.
• Treballar aspectes de la gramàtica a partir dels fonaments de la lingüística cognitiva.
• Incidir en les dificultats productives dels alumnes atenent les necessitats comunicatives específiques.

(tornar)

Objectius

• Reflexionar sobre aspectes concrets relacionats amb el procés d’ensenyament i aprenentatge de l’espanyol com a llengua estrangera.
• Aprofundir en algunes eines, tècniques i habilitats que promoguin la producció comunicativa de l’alumne.
• Reflexionar sobre els processos que faciliten la comunicació en les activitats comunicatives de la llengua i sobre l’ús més adequat dels materials didàctics per a l’aula.
• Aprofundir en la gramàtica pedagògica i comprovar-ne les aplicacions a l’aula, dissenyant materials adequats.

(tornar)

Programa

Podeu veure el programa del curs aquí.

(tornar)

Ponents

Podeu veure els ponents del curs aquí.

(tornar)

Avaluació i certificació

Es lliurarà un certificat d’assistència expedit conjuntament per l’Escola Oficial d’Idiomes de Barcelona Drassanes i l’Instituto Cervantes. Es requereix una assistència del 85% per obtenir-lo.

(tornar)

Horari d’atenció al públic


Nota:
 Totes aquestes informacions estan subjectes a possibles canvis.