C2 de català per al professorat

Per a més informació, cliqueu aquí o poseu-vos en contacte amb el Departament de Català: cvilches@eoibd.cat