C2 de català per al professorat

Grups de tarda – extensius

  • semipresencial. Dilluns, 16.00-18.30 hores
  • semipresencial. Dilluns, 18.30-21.00 hores

Grups de matí intensius 1r quadeimestre

  • . De dilluns a dijous, 12.00-14.30 hores

Per a més informació, cliqueu aquí o poseu-vos en contacte amb el Departament de Català.