Cursos de formació d’estiu en llengües estrangeres per al professorat

Aquests cursos poden ser de llengua instrumental o d’actualització i perfeccionament per habilitats.

Per accedir-hi s’ha de seguir el procediment de sol·licitud que es troba a la pàgina web de l’xtec.