Altres idiomes

Professorat amb reserva de plaça d’alemany, àrab, francès, italià, rus o xinès

El Departament d’Ensenyament reserva, dins les activitats de formació en llengües estrangeres, places per a professorat dins els grups ordinaris de les Escoles Oficials d’Idiomes en els idiomes següents: alemany, àrab, francès, italià, rus i xinès.

Podeu trobar tota la informació en aquest enllaç.