Clàusula de protecció de dades

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals, us informem que les dades facilitades s’incorporaran a un fitxer degudament registrat, del qual és titular l’Escola Oficial d’Idiomes de Barcelona-Drassanes amb la finalitat de gestionar la vostra petició. Com a titular de les dades podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició establerts en aquesta Llei mitjançant un escrit, adjuntant fotocòpia del vostre document d’identitat, adreçat a l’Escola Oficial d’Idiomes de Barcelona-Drassanes, Avinguda de les Drassanes 14 – 08001 Barcelona.