Beca de mobilitat KA1

L’EOIBD ha estat seleccionada pel Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) com a beneficiària de beques de mobilitat KA1 per al professorat d’educació de persones adultes, dins del marc del programa Erasmus +.

La beca consistirà en quatre mobilitats:

  • Dues beques per assistir a un curs sobre ensenyament semipresencial a Cambridge.
  • Dues beques per assistir a un curs sobre ensenyament del nivell C1 a Siena.

Aquesta formació revertirà en la millora de la qualitat de l’ensenyament en aquestes dues línies en el nostre centre.