Adjudicació del servei de BAR – CANTINA de l’EOIBD

En sessió ordinària del Consell Escolar de l’EOI Barcelona-Drassanes celebrat al centre el dia 13-06-2014, a les 16.00 hores, en el punt 4 de l’ordre del dia, es va decidir adjudicar l’explotació del Servei de bar cantina, per un període de tres anys, a l’empresa Universitas Colectividades, SL, amb domicili a la ciutat de Barcelona.

Barcelona, 16 d’abril de 2014

Terencio Simón Blanco

President Consell Escolar