Consorci d'Educaci� de Barcelona

Truth and (d)illusion

Maite Domingo and Pep Planas, actors

  • en anglès
  • per a l'alumnat d'anglès
  • Departament d'Anglès

  • Dijous 12 de desembre a les 10.30 i 16.30 h
    a la Sala d'Actes
  • dilluns 16 de desembre a les16.30 i 18.30 h
    a la Sala d'Actes