Consorci d'Educaci� de Barcelona

Sons, intonations et chansons

Cécilia Debergh

Activitats lúdiques, ritmiques i musicals per acompanyar la descoberta dels sons i de les entonacions de la llengua francesa.

  • Tallers
  • Activitat en francès
  • Per a l'alumnat de 1r i 2n de l'EOIBD
  • Organitzat pel Departament de Francès

  • Del 18 al 21 de novembre
    A la sala d'actes