Consorci d'Educaci� de Barcelona

Sons, intonations et chansons

Cécilia Debergh

Activitats lúdiques, ritmiques i musicals per acompanyar la descoberta dels sons i de les entonacions de la llengua francesa.

  • Taller de fonètica
  • Activitat en francès
  • Per a l'alumnat de 1r de l'EOIBD
  • Organitzat pel Departament de Francès

  • Dimarts, 1 d'abril de 2014 A les 18.30 hores
    A la sala d'actes