Consorci d'Educaci� de Barcelona

Ruta per la història del Raval

Xavier Theros

  • sortida cultural
  • en català
  • per a alumnat de català i interessats en la història
  • Departament de Català

  • dimecres, 3 d'abril a les 12 hores
    punt de trobada: entrada de l'escola