Consorci d'Educaci� de Barcelona

Ruta La Barcelona Romana

Museu d’Història de Barcelona

  • visita comentada
  • actividad en español
  • estudiantes de 3º
  • Departamento de Español

  • miércoles, 18 de abril de 2018
    Museu d'Història de Barcelona