Consorci d'Educaci� de Barcelona

Les tontons flingueurs

Georges Lautner

  • Pel·lícula
  • En francès, amb subtítols en francès
  • Per a alumnat de 3r, 4t, 5è i C1 de francès
  • Organitzat pel Departament de Francès

  • Dimecres, 26 de febrer de 2014 A les 10, 12, 16.30 i 19 hores
    A la sala d'actes
  • Dijous, 27 de febrer de 2014 A les 9, 12, 16.30 i 19 hores
    A la sala d'actes