Consorci d'Educaci� de Barcelona

L'Epir, tal com el veu la meva ànima
Η Ήπεριος μέσα από τα μάτια μου της ψυχής μου

El·li Kazakou

Un viatge a la màgica regió de l’Epir, plena de tradicions ancestrals

  • conferència
  • activitat en grec modern
  • activitat per a l'alumnat de segon a cinqué
  • organitzat pel Departament de Grec Modern

  • dijous, 19 de març de 2015 a les 19 hores
    a la sala d'actes