Consorci d'Educaci� de Barcelona

L'aigua a Barcino, una qüestió de pendents

Museu d'Història de Barcelona

  • itinerari guiat
  • activitat en català
  • activitat per a l'alumnat de català
  • organitzada pel Departament de Català

  • dijous, 31 de març de 2022
  • dimarts, 5 d'abril de 2022