Consorci d'Educaci� de Barcelona

Músiques de l'Orient Mitjà i del Mediterrani

Orquestra Labyrinth Catalunya

  • concert de presentació del festival
  • activitat gratuïta i oberta al públic en general.
  • Departament de Grec

  • dijous, 22 de març a les 19.30 h
    Sala d'Actes