Consorci d'Educaci� de Barcelona

La otra orilla

Frank Hübner

Fotografies del LíbanFotografies del Líban

  • visiteu l'exposició i comenteu-la a Instagram

  • del 22 doctubre al 22 de novembre de 9.30 a 20.30 hores
    Espai d'Alumnes de l'entresòl