Consorci d'Educaci� de Barcelona

Influència de l'arameu a la llengua àrab

Dr. Francisco del Río

Professor del departament de Filologia Semítica de la UB

  • conferència
  • organitzada pel Departament d'Àrab

  • dimarts, 14 de febrer a les 18 hores
    a la sala d'actes