Consorci d'Educaci� de Barcelona

Inch`allah

Anaïs Barbeau-Lavalette

Premi de la critica FIPRESC 2013
És metgessa a Palestina, viu a Israel. Dos móns enfrontats.

 • Pel·lícula
 • Activitat en àrab, hebreu i francès
 • Dirigida a l'alumnat d'àrab
 • Sortida organitzada pel Departament d'Àrab

 • Dimarts, 19 de novembre de 2013

  A les 16.00 h

  A les 18.15 h

  A les 20.30h

  A les 22.45 h


  Al cinema Filmax Gran Via