Consorci d'Educaci� de Barcelona

Explicar la crisi econòmica: el cas grec

Jordi Angusto i Nikos Abavis

Debat sobre la situació econòmica a Grècia a càrrec de dos economistes, un grec i un català
Yorgos Konstantinou en farà la facilitació gràfica

  • debat
  • activitat en català
  • activitat oberta a tot l'alumnat de l'EOIBD i al públic en general
  • organitzat pel Departament de Grec Modern

  • dijous, 26 de març de 2015 a les 19:30 hores
    a la sala d'actes