Consorci d'Educaci� de Barcelona

Die Vermessung der Welt

  • projecció de pel·lícula
  • en alemany i subtítols en alemany
  • per a alumnat d'alemany i interessats en el cinema alemany
  • Departament d'Alemany

  • dijous, 28 de febrer a les 16.15 i a les 18.45 hores
    aula 68