Consorci d'Educaci� de Barcelona

Del Sinaí a Bagdad:
Orígens i desenvolupament de l’escriptura àrab

Ricard Martín Anglès

Grafia actual de la Hamza, un reflex de la seva història
Part I

  • Conferència
  • En català
  • Activitat oberta al públic en general
  • Organitza: Departament d'Àrab

  • Dimecres, 11 de desembre de 2013 A les 18.15 hores
    A l'aula 48