Acredita’t

 

Avaluació i acreditació de competències professionals

Aquest any 2019 es porta a terme en cinc Instituts que depenen del Departament d’Educació  un nou procés d’avaluació i acreditació de les competències professionals per atendre 500 persones.

Pel que fa a l’Àmbit: Llengües estrangeres en l’exercici professional es convoquen 100 places. S’hi poden presentar les persones que disposin dels requisits d’experiència professional i/o formació no formal previstos en la convocatòria.

S’adreça als treballadors que usen les llengües estrangeres en les activitats de gestió administrativa, assistència a la direcció, comerç o en activitats turístiques de guia, allotjament o restauració.

Moltes persones han adquirit competències professionals en el lloc de treball, mitjançant l’experiència professional o formació no oficial, amb la qual cosa tenen les competències, però no l’acreditació oficial. El procés d’avaluació i acreditació permet que aquestes persones puguin obtenir-la.

Presentació de documentació

Podeu presentar la documentació a la Secretaria de Cursos Oficials del 27 de març al 25 d’abril (termini ampliat), en horari d’atenció al públic.

Trobareu informació detallada en els següents enllaços: