Acredita’t

Calendari orientatiu juliol-octubre 2019

Podeu consultar el calendari aquí.

Pagament de la fase d’avaluació

Termini finalitzat.

Documentació

Llista provisional d’admesos a la fase d’avaluació

Podeu consultar la llista en aquest enllaç.

Llista definitiva d’admesos

Llista definitiva d’admesos a la fase d’avaluació

Podeu consultar la llista en aquest enllaç.

Publicació dels resultats provisionals

Llista definitiva de persones que superen la fase d’avaluació (20 de setembre de 2019)

Llista provisional de persones que superen la fase d’avaluació (18 de setembre de 2019)

Llista definitiva del dictamen de la fase d’avaluació (10 de setembre de 2019)

Llista provisional del dictamen de la fase d’avaluació (05 de setembre de 2019)

Llista definitiva de persones que superen la fase d’assessorament (19 de juliol de 2019)

Llista provisional de persones que han realitzat l’assessorament (16 de juliol de 2019)

Llista d’admesos, en llista d’espera, i exclosos de la preinscripció (2 de maig de 2019)

Termini de reclamacions: tres dies hàbils, a partir de l’endemà de la publicació del resultat provisional de la preinscripció.